TRANG THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN Y DƯỢC

Nơi chia sẻ kiến thức về lĩnh vực y, dược, nha khoa, điều dưỡng và kỹ thuật y học. Các bài giảng mới cập nhật, phát đồ điều trị và ngân hàng đề thi, các video về y học, anh văn chuyên ngành.

Atlas sinh lý học Netter (tiếng việt) - Nhóm dịch TBUMP [PDF]

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Atlas sinh lý học Netter (tiếng việt) - Nhóm dịch TBUMP

Cuốn atlas của Netter bản tiếng Việt này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các cơ chế trong sách giáo trình sinh lý học cũng như ứng dụng nhiều hơn sinh lý học vào các môn lâm sàng. Mình thật sự rất thích cách trình bày và diễn giải trong cuốn sách này, như cơ chế hình thành các sóng trên ECG, cơ chế hoạt động của surfactant, cơ chế bài tiết dịch vị qua đó các thuốc ức chế tiết dịch vị hoạt động, và nhất là sinh lý nội tiết và thần kinh.
Đây được xem là một tài liệu quý cho sinh viên Y2 dễ dàng học tốt môn sinh lý và cả những bác sĩ yêu thích lĩnh vực nội khoa hay đơn gai3n sách sẽ giúp chúng ta dễ dàng hệ thống hóa lại kiến thức sinh lý học một cách dễ dàng, dựa trên những hình ảnh hết sức trực quan.